Nova estació meteorològica a Alinyà

29.07.2014 Por: El Bloc de Territori i Medi Ambient

El Servei Meteorològic de Catalunya i la Fundació Catalunya-La Pedrera signen un conveni de col·laboració per a la instal·lació d’una estació meteorològica automàtica a l’Espai Natura Muntanya d’Alinyà (Alt Urgell).

Aquest nou equipament disposa de sensors d’interès meteorològic per a la mesura de la temperatura, la humitat relativa de l’aire i la precipitació, i respon, principalment, a la necessitat de donar suport al projecte “Operació CO2”, del programa Life+ de la Unió Europea, en el qual participa la Fundació Catalunya− La Pedrera. Aquest projecte Life+ té per objectiu demostrar la viabilitat de projectes forestals i agroforestals per al segrest de carboni atmosfèric a Europa, i consisteix en l’execució de 3 proves pilot en 3 zones diferents de la Península Ibèrica on s’assajaran diferents combinacions de cultius i es realitzaran proves de restauració de sòls. Les accions pilot previstes a la Muntanya d’Alinyà consisteixen en la restauració de zones amb problemes d’estabilitat de sòl plantant combinacions de plantes aromàtiques, arbres fruiters i arbres destinats a la producció de fustes nobles, i en la gestió de masses forestals de pi roig per afavorir l’increment de la fixació de carboni a mitjà termini. Totes les feines les executa la Fundació Integra Pirineus, el primer Centre Especial de Treball de l’Alt Urgell que busca la inclusió social i laboral de persones en situació de risc amb especial atenció a persones amb discapacitat psíquica i malaltia mental.

La nova estació, amb el nom de Y4-Alinyà, quedarà integrada a la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) que gestiona el Servei Meteorològic de Catalunya, la qual passarà a disposar de 172 EMA equipades amb sensors que mesuren les principals variables meteorològiques a nombrosos indrets del país. Les dades proporcionades pels equipaments s’incorporen a una base de dades que permet realitzar tasques de vigilància meteorològica i estudis climàtics, entre d’altres.

Per veure l'article L'original, Cliqui aquí (versió PDF).