La Fundació Privada Integra Pirineus gestionarà la neteja de boscos i l'extracció de biomassa de l'Alt Urgell

02.03.2011 Por: Mónsostenible

Les primeres extraccions de biomassa forestal que durà a terme el CET, es faran a la muntanya d'Alinyà, propietat de l'Obra Social de CatalunyaCaixa. Aquesta primera extracció es preveu fer-la al mes d'abril i generarà d'entrada 5 llocs de treball. Posteriorment s'aniran ampliant brigades. La biomassa que s'extregui s'emmagatzemarà fins a la posada en funcionament de la planta, que es preveu a mitjans de 2012.

La directora de l'Obra Social de CatalunyaCaixa, Sra. Marta Lacambra, el president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Il•lm. Sr. Jesús Fierro, l'alcalde de La Seu d'Urgell, Il•lm. Sr. Albert Batalla, i el conseller delegat d'Enerforest, Sr. Martín Escacíbar, han signat (La Seu d'Urgell, 28-2-2011) la constitució de la Fundació Privada Integra Pirineus. Aquesta, té l'objectiu de crear el primer Centre Especial de Treball (CET) a l'Alt Urgell, vinculat a la fabricació de pellets de fusta de la comarca.

Aquest CET tindrà dues línies bàsiques d'activitat. D'una banda, s'ocuparà de la gestió forestal, és a dir, l'extracció de biomassa i neteja dels boscos. De l'altra, tindrà una línia de treball de jardineria.

La biomassa que s'extregui s'emmagatzemarà fins a la posada en funcionament de la planta, que es preveu a mitjans de 2012. Per a poder garantir la continuïtat de la producció i fer front a les possibles adversitats meteorològiques es requereix un mínim estoc previ de 40.000 tones. Per tant, la biomassa s'anirà emmagatzemant durant mesos fins al seu final tractament.
Pel que fa a la línia de treball de jardineria comptarà amb 6 llocs de treball més. Les primeres actuacions en aquest àmbit es faran als diferents municipis que conformen l'Alt Urgell.
Per tant, en aquesta primera fase es generaran 11 llocs de treball. D'aquests una part seran per a persones amb discapacitat psíquica (no usuaris de Taller Ocupacional) i persones amb alguna malaltia mental. La selecció es durà a terme a través del Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell, qui buscarà els perfils més idonis per a les tasques a realitzar i farà la formació necessària per a una ràpida integració en la feina.

Aquest CET és el primer de la comarca, i neix per la necessitat de crear un recurs que doni resposta a les necessitats d'un sector de la població que queda exclosa del mercat de treball ordinari, i que no té on recórrer a l'hora d'integrar-se laboralment.

Pel que fa a la ubicació final de la planta, es comunicarà la decisió final en el proper consell d'administració d'Enerforest, previst per al proper 7 de març. L'emplaçament definitiu es decidirà en base a uns criteris d'idoneïtat per minimitzar el transport tant de la biomassa com del producte acabat, la disponibilitat d'evacuació elèctrica per a la connexió i superfície necessari per a la planta i magatzem. Per ara, s'estan analitzant diversos terrenys, entre els quals hi ha un al municipi Ribera d'Urgellet, un a Organyà, un a Coll de Nargó i dos ubicacions possibles al municipi de Montferrer.

Signatura Conveni entre AUGEMA i Ajuntaments i EMDs propietaris de boscos
En el mateix acte s'han signat també els convenis entre alguns ajuntaments i entitats menors descentralitzades (EMDs) propietaris de bosc públic de la comarca amb AUGEMA (Alt Urgell Gestió Medi Ambient, consorci vinculat al Consell Comarcal) per tal que sigui AUGEMA qui faci de forma global a la comarca la gestió forestal per a la futura planta de biomassa.

Aquest convenis ajudaran a fer una millor gestió forestal dels boscos públics, ja que d'aquesta manera es donarà una sortida a tota la massa forestal de diàmetre menor de 20cm amb poc valor comercial que anirà a la futura planta de biomassa i s'assegurarà un volum d'entrada suficient i provinent de la comarca per al correcte funcionament de la planta.

Els Ajuntaments signants són Alàs i Cerc, Arsèguel, Coll de Nargó, Estamariu, Fígols i Alinyà, Josa i Tuixén, Montferrer, Pont de Bar, Organyà, La Seu d'Urgell, Valls de Valira i La Vansa i Fórnols. També les Entitats Menors Descentralitzades de Taüs, EMD d'Arcavell i La Farga de Moles, EMD de Civís i EMD d'Òs de Civís, EMD de Bescaran, EMD de Josa de Cadí i l'EMD Vila i Vall de Castellbò.